Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΕΣ. για την υπογραφή των τροποποιήσεων των Προσκλήσεων του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 31 Μαΐου 2021.

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υπογραφή των τροποποιήσεων των Προσκλήσεων του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Το Δελτίου Τύπου αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Σε συνέχεια της πρόσφατης ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1399), πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές σε κάθε Πρόσκληση και δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 31 Μαΐου 2021. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την τελική παράταση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να διευκολυνθούν χρονικά οι φορείς στην υποβολή των προτάσεών τους”.