Δελτίο Τύπου, Ι.Κ.Α. /17-10-2012 για τη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

18/11/2012

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.