Δελτίο Τύπου για την “Παράταση Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων”

Δημοσιεύθηκε απο το Υπουργείο Οικονομικών στις 23/05/2023 Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται πως παρατείνεται εώς και τις 31/07/2023 και ‘ωρα 15:00 μ.μ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31/12/ 2022.