Δελτίο Τύπου για την “Παράταση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ»”

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 28/04/2023  Δελτίο Τύπου, με το οποίο ανακεινώνεται πως το πληροφοριακό σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων του προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα «ΗΛΕΚΤΡΑ», παραμένει ανοιχτό για την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης μέχρι και 31-07-2023. Επίκειται τροποποίηση της ΚΥΑ του προγράμματος για την εν λόγω παράταση.