Ν.5036/2023 : Δήλωση Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων για το 2023 – Έως τις 12/4 οι δηλώσεις, έως 30/06 οι τροποποιήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 77/28.03.2023, ο Νόμος 5036/2023 με τίτλο: “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας” , με τον οποίο προστέθηκε διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των Δηλώσεων Ε9, έως και τις 30/06/2023.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιείται με το Άρθρο 26 του Ν. 5036/2023, προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Ειδικά για το Έτος 2023, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του Άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.».

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι:

  • Με την υπ’ Αριθμ. Α.1033/21.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1829/22.03.2023) Απόφαση της ΑΑΔΕ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, παρατείνεται μέχρι και τις 12/4/2023.
  • Με την υπ’ Αριθμ. Α.1035/22.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1831/23.03.2023) Απόφαση της ΑΑΔΕ και το σχετικό Δελτίο Τύπου της Α.Α.Δ.Ε στις 23/03/2023, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της νέας Δήλωσης Ε9, που ισχύει από το 2023 και επόμενα.