Δήλωση επιθυμίας εμβολιασμού από το προσωπικό παροχής υπηρεσιών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 91473 – 24/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δήλωση επιθυμίας εμβολιασμού από το προσωπικό παροχής υπηρεσιών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»”.