Γνώμες Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις ρυθμίσεις Δημοσίων Συμβάσεων των Π.Ν.Π.

Με νέα ανάρτηση της η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  παρέχει γνώμη επί των ρυθμίσεων ,που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, των Π.Ν.Π. για τον COVID-19.