Β’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” 2021

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 5360/23.07.2021 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Β’ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” του χρηματοδοτικού προγράμματος: “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” για το έτος 2021″.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω πρόσκληση, καλεί τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, καθώς και τους συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, με βάση τον οδηγό διαχείρισης, που έχει εκδοθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Δείτε τον οδηγό εδώ).

Κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων).