Βοήθεια στο Σπίτι 2021: Υποβολή Δικαιολογητικών για τη 2η δόση της χρηματοδότησης

Με Ανακοίνωση της στις 02/09/2021, η ΕΕΤΑΑ καλεί όλους τους φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι 2021», να αποστείλουν σωστά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον Νόμιμο εκπρόσωπο τα ΕΝΤΥΠΑ: Α1-21, Α6-21 & Α7-21 για την καταβολή της Β’ Δόσης χρηματοδότησης του προγράμματος, μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.