Βοήθεια στο Σπίτι: 2η Δόση -Απόδοση ΚΑΠ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 76905/15-09-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Απόδοση Εσόδων ΚΑΠ έτους 2023 της 2ης δόσης ποσού 10.000.000,00€ τους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».”.

Σύμφωνα με την ως ανω Απόφαση, η κατανομή του ποσού των 10.000.000,00€  αποδίδεται ως δεύτερη δόση του  2023 για:

-χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 01/01/2023  έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις

– κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις 2.908 θέσεις τακτικού προσωπικού, έπειτα από την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020

– μισθολογική δαπάνη των διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ κατόπιν συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση

-μισθολογική δαπάνη του προσωπικού της παρ.1 του άρθρου 77 του ν.5027/2023

-μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις 184 θέσεις για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998