Βοήθεια στο Σπίτι: Πίνακες Χρηματοδότησης Β’ και Γ’ Δόσης 2022

Αναρτήθηκαν στις 05-05-2023  οι πίνακες Χρηματοδότησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για το έτος 2022  από την ΕΕΤΑΑ και συγκεκριμένα:

  • Β’ Δόση 2022 (11η Ανάρτηση), συνολικής Αξίας 64.369,86 €, που αφορά συνολικά 2 φορείς. Οι Φορείς θα χρηματοδοτηθούν χωρίς την αποστολή τιμολογίου. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται των νόμων 4483/2017 Άρθρο 128
  • Γ’ Δόση 2022 (6η Ανάρτηση), συνολικής Αξίας 298.596,32 €, που αφορά συνολικά 49 φορείς. Οι Φορείς θα χρηματοδοτηθούν χωρίς την αποστολή τιμολογίου. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται των νόμων 4483/2017 Άρθρο 128