«Βοήθεια στο Σπίτι»: Κατανομή Γ’ Δόσης 2022 ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, από τους Κ.Α.Π.

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 85923 – 15/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Απόδοση ποσού 4.800.000,00€ από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» – Γ΄ δόση. ”.