Βεβαιώσεις κίνησης – Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και λοιπές διευκρινίσεις σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080 – 30/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: ” Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.