Βεβαίωση Μετακίνησης Αιρετών

Όσον αφορά τις μετακινήσεις αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 μέχρι και 06 Απριλίου 2020, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού ισχύουν τα κάτωθι:

  • οι δήμαρχοι δύναται να επιδεικνύουν την απόφαση ανακήρυξής τους από αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο,
  • οι αντιδήμαρχοι  δύναται να επιδεικνύουν την απόφαση ορισμού τους,
  • τα υπόλοιπα αιρετά όργανα για τις μετακινήσεις τους από και προς τον χώρο εργασίας τους, που συνδέεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να έχουν την επισυναπτόμενη βεβαίωση του δημάρχου.