Α.Π.: οικ. 30250/2012/08-10-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

18/11/2012

Υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.