Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022 – Παράταση Προθεσμιών

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 952 /οικ.2461 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Α΄ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης”.

Στην παρούσα Εγκύκλιο αναφέρεται ότι: “Επαναπροσδιορίζεται η β΄ φάση του Α΄ κύκλου έτους 2022 και ξεκινά στις 21/2/2022, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 28/2/2022. Ως εκ τούτου, η α΄ φάση του εν λόγω κύκλου για την καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τις 20/2/2022″.