Αρ. Πρωτ:16993/ 30-04-2012 Υπουργείο Εσωτερικών για Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

8/05/2012

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.