Αρ. Πρωτ.: 44360 Υπουργείο Εσωτερικών για μείωση μισθωμάτων που στεγάζουν υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.

26/11/2012

Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.