Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760/ 04-09-2012 Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

10/10/2012

Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α