Αρ.Πρωτ.: 2044, Υπουργείο Εσωτερικών ,Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων,οι οποίο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

25/01/2012

Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων,οι οποίο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.