Αρ. Πρωτ:Β112144/9.4.2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα Νέων Θέσων Εργασίας.

23/04/2012

Διευκρινίσεις που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών.