Αρ εγκυκλίου 10, 16/03/2012, υπουργείου εσωτερικών

19/03/2012

Διευκρινίσεις για την οικ. 2/21967/0094/13.3.2012 υπ’αριθμ.εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών.