Αριθ. Πρωτ.:606/249/23175/ 06-09-2012 Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τον καθορισμό σχολικών μονάδων – συμβάσεων επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.

22/10/2012

Καθορισμός Σχολικών Μονάδων – συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.