Αριθ. Πρωτ.: 266Β/19/10/2012 Κ.Ε.Δ.Ε. για μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων.

18/11/2012

Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων.