Αριθ. Πρωτ.: 2/74839/0026/10-10-2012 Υπουργείου Οικονομικών για το πάγιο κατ’ αποκοπη χορήγημα για καθαριότητα.

18/11/2012

Πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα.