Αριθ. Πρωτ.:1502/ 30-05-2012 από Κ.Ε.Δ.Ε. για άρση της αναστολής προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο.

12/06/2012

Άρση της αναστολής προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο.