Αριθ. Πρωτ.: οικ.24951/ 21/06/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας.

08/07/2012

Διευκρινήσεις για την “Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων – Οριστικοποίηση Χρήσης 2011”.