Αριθ. Πρωτ.: Λ4-454 /07-09-2012/ Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για τις μισθώσεις σχολικών κυλικείων.

10/10/2012

Μισθώσεις σχολικών κυλικείων.