Αριθμ. Πρωτ.: 43481/21-06-2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12/07/2012

Επικαιροποιημένες επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.