Αριθμ. Πρωτ.: 39355/02-11-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για ερωτήματα ΠΕΔ Θεσσαλίας σχετικά με την Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων.

19/11/2012

Ερωτήματα ΠΕΔ Θεσσαλίας σχετικά με την Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων.