Αριθμ. Πρωτ.: οικ.22744/ 06-06-2012 Υπουργείο Εσωτερικών για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Κομβου Διαλειτουργικότητας.

14/06/2012

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Κεντρικού Κομβού Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων – Οριστικοποίηση Χρήσης 2011.