Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ / Φ. 48 / 51 / οικ. 13129/ 07-06-2012 Υπουργείο Διοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρον. Διακυβ. για χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων Παραμεθόριων περιοχών.

14/06/2012

Καθορισμός περιοχών για τη χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων –  Παραμεθόριων περιοχών.