Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/13366/ 11-06-2012 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

19/06/2012

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.