Αριθμός Εδρών Περιφερειακών Σμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4702/24-07-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 62090/21-07-2023, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα τον “Ορισμό αριθμού εδρών περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4804/2021, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας”.