Αριθμός εγκυκλίου 5 – 28/02/2012,υπουργείου εσωτερικών.

01/03/2012

Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 29-2-2012 έως και 30-6-2012 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους.