Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022

Δημοσιεύθηκε  Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 31.08.2022.

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.