Αρίθμ. Πρωτ.: 40072/22-10-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για τους ελέγχους υποβαλλόμενων στοιχείων στη βάση δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία Δήμων”.

18/11/2012

Έλεγχοι υποβαλλόμενων στοιχείων στη βάση δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία δήμων”.