Αρίθμ. Πρωτ.: 2/77616/0026/18-10-2012 Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή επιδικασθέντων τόκων.

18/11/2012

Πληρωμή επιδικασθέντων τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως.