Απόφαση 6881/03-10-2012 Υπουργού Υγείας για οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ.

18/11/2011

Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ΄ 2013.