Απόφαση 6534

22/02/2012

Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους