Απόφαση 23435/ 12-06-2012 Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κ.Α.Π.

18/06/2012

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.