Απόφαση 23427/ 12-06-2012 Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π. προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων.

18/06/2012

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 25.622.230,64 ευρώ, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2012.