Απόφαση: 2/77620/0026/18-10-2012 Υπουργείο Οικονομικών για τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες.

18/11/2012

Μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες.