Απόφαση: 2/74208/ΓΔΔΕ/ 09-10-2012 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

18/11/2012

Σύσταση – Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο φορέων σχετικά με τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της αρ.2/21967/0094/13-03-2012 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.