Αναβάθμιση

Απόφαση 18448/ 25-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π. έτους 2012.

29/05/2012

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 250.315,60 ευρώ, προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ιστότοπό μας www.anavathmisi.gr