Επικαιρότητα

Απόφαση 17337/ 03-08-2012 Υφυπουργού προς τον Πρωθυπουργό.

image_pdfimage_print

17/09/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4167/21.02.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 412/Β’/22.02.2012). “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 6698/19.03.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 808/Β΄/19.03.2012) “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4167/21.02.2012 υπουργικής απόφασης  (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012) ”Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.”

Αφήστε μια απάντηση