Απόφαση 1147/ 11-06-2012 Υπουργού Οικονομικών.

26/06/2012

Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’/2-2-2012), όπως ισχύει.