Απόφαση 1117/ 09-05-2012 Υπουργού Οικονομικών για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.

17/05/2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών ποροσώπων και ειδικου φόρου επί των ακινήτων έτους 2012.