Απόφαση 10908 22/03/2012 Υπουργού Εσωτερικών καταβολής επιχορήγησης για κάλυψη οικονομικής υποχρέωσης Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011 για την καταβολή μισθωμάτων σχολ. μονάδων.