Απόφαση 1056 2/03/2012 Υπουργού Οικονομικών για τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

20/04/2012

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).